Mariusz Duda


dr n. med. Mariusz Duda, specjalista chirurg stomatolog, implantolog, Diplomate ICOI, profesor wizytujący SSU

Implantolog i ekspert ds. implantologii stomatologicznej, specjalista chirurg stomatolog z dwudziestoletnim doświadczeniem w dziedzinie implantologii, od 2003 roku poświęca się tylko i wyłącznie tej dziedzinie stomatologii, kieruje Duda Clinic (uprzednio Klinika Implantologii Silesia - Med) w Katowicach.  

Współzałożyciel i prezydent kolejnej, IV kadencji Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, od kilkunastu lat wiceprezydent ICOI - International Congress of Oral Implantologists na Polskę. Członek Zarządu ICOI Europe. Honorowy członek DGOI - Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie. Lekarz, dentysta, chirurg, stomatolog premium. Profesor wizytujący Sumy State University.
foto główne wpisu mariusz duda
Przedstawiciel Advanced Credential Comission ICOI na Polskę i międzynarodowy egzaminator z ramienia ICOI. Przedstawiciel Polski w Ambassadors' Circle ICOI. Wykładowca zagraniczny ICOI.

Kierownik naukowy i wykładowca cyklu szkoleniowego Curriculum Implantologii PSI, Expert Programu PSI. Organizator i Przewodniczący Rady Naukowej Międzynarodowych Kongresów PSI/ ICOI.

Były wykładowca w cyklu szkoleniowym Curriculum Implantologii Uniwersytetu we Frankfurcie i New York University College of Dentistry - Linhart Continuing Dental Education Program "Current Concepts in American Dentistry”. Członek kolegium redakcyjnego "Implant Dentistry" w USA. Założyciel i od 10 lat redaktor naczelny "Implantologia Stomatologiczna”, red. nauk. polskiego wydania „Implantologii Stomatologicznej” M. Blocka i polskiego wydania „Słownika implantologii stomatologicznej" ICOI.

Nauczyciel akademicki, organizator i autor wielu szkoleń oraz publikacji z zakresu implantologii, były asystent I Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo-Twarzowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach.

Fundator i kierownik naukowy Duda Clinic College of Dental Medicine, organizator cyklu szkoleń Curriculum - Implantologii Małoinwazyjnej, Implantoprotetycznego, Perioimplantologicznego, Mistrzowskiego Stażu Implantologicznego.

Autor ponad 70 wykładów w Polsce i za granicą, m.in. w Niemczech, Szwajcarii, Czechach, Austrii, Tajwanie. Autor prawie 100 artykułów opublikowanych w polskich i zagranicznych czasopismach naukowych. Uczestnik ponad 150 kongresów i szkoleń w Polsce oraz za granicą.

Umiejętności chirurgiczne: pełne rekonstrukcje implantologiczne, implantacje natychmiastowe, techniki augmentacji, autologiczne przeszczepy kostne z okolic jamy ustnej, membrany, różne biomateriały kościozastępcze, splitting, sinus lifting, bone condensing, bone spreading, PRP, natychmiastowe obciążenia.

Doświadczenie protetyczne: pełne rekonstrukcje implantoprotetyczne, ceramika, prace protetyczne złożone – pełen zakres, licówki porcelanowe, korony pełnoceramiczne, implantoprotetyka, Protetyka Mistrzowska.
  • Znajomość języków obcych: angielski, niemiecki, rosyjski.
  • Zainteresowania: moda, sztuka, piękno, automobilizm, podróże, golf.