Artykuły napisane

Autor ponad 80 artykułów naukowych (pierwszy autor wielu prac oryginalnych, współautor). Ogromna większość prac dotyczy implantologii stomatologicznej.

Publikacje naukowe
 • Baron S., Duda M., Mankowicz-Łabuś F., Fortuna E., Stopyra A.: Bruksizm a wolne ruchy żuchwy, „Protetyka Stomatologiczna”, 1995, 45 (4); 208-211
 • Duda M., Różne zastosowania mas podścielających w protetyce stomatologicznej. „Twój Przegląd Stomatologiczny”, 2003, (3); 40-42
 • Duda M., Skoczek A., Kowal E., Zabieg sinus liftingu otwartego z jednoczesną natychmiastową implantacją. Technika zabiegu „step by step”. “Twój Przegląd Stomatologiczny”, 2003, (3); 10-12
 • Duda M., Implementation of the two-stage operation technique for the autotransplantation of teeth with closed apexes-a preliminary report. „Annales Univ M Curie-Sklod, Sectio D Medicina”, 2003, (58), N2
 • Duda M., Forcing the root into the maxillary sinus during tooth extraction – and what next? “Annales Univ M Curie-Sklod, Sectio D Medicina, 2003, (58); N2
 • Duda M., Wskazania do autotransplantacji zębów oraz czynniki prognozowania powodzenia zabiegu. Przypadki własne. „Dental and Medical Problems”, 2003, (2);423-427
 • Duda M., Reinerwacja i rewaskularyzacja miazgi zęba po zabiegu autotransplantacji - opis przypadku. „Dental and Medical Problems”, 2003, (3); 429-432
 • Duda M., Implanty natychmiastowe wykonywane w odcinku przednim szczęki.
 • „As Stomatologii”, 2003,(1); 44-47
 • Duda M., Całkowite protezy ruchome oparte na implantach. „As Stomatologii”, 2/2003, 10-12
 • Duda M., Drobos M., Barlik T., Autotransplantacja zębów. „Twój Przegląd Stomatologiczny”, 2003, (4); 8-12
 • Kamińska A., Krukowska J., Duda M., Replantacja zęba utraconego w wyniku urazu. „Poradnik Stomatologiczny”, 2003, (8); 34-36
 • Kamińska A., Duda M., Krukowska J., Leczenie protetyczne pacjentów po zabiegach sterowanej regeneracji kości wyrostka zębodołowego z zastosowaniem biomateriałów. „Annales Academiae Medicae Silesiensis” Supl. 83, 2004, 82-87
 • Duda M., Implanty natychmiastowe. Opis przypadku. „Protetyka Stomatologiczna”, 2004,(2); 123-127
 • Duda M., W. Żydzik, Mosty natychmiastowe licowane porcelaną wykonywane bezpośrednio po ekstrakcji zębów z podścieleniem masą ceramiczną. Opis metody własnej i opis przypadku. „Protetyka stomatologiczna”, 2004,(4);  257-262
 • Duda M., Kamińska A., Autotransplantacja zębów ze wskazań ortodontycznych w zastosowaniu substytutu kostnego Bio-Oss. Opis dwóch przypadków. „Poradnik Stomatologiczny”, 2004,(2); 22-26
 • Duda M., Kamińska A., Szewczyk J., Torbiel zębopochodna wokół zęba zatrzymanego. Opis przypadku. „Poradnik Stomatologiczny”, 2004, (4); 26-28
 • Duda M., Kamińska A., Implantacja natychmiastowa wszczepów jednofazowych z natychmiastowym obciążeniem czynnościowym. Opis przypadku. „Poradnik stomatologiczny”, 2004,(8); 12-14
 • Duda M., Skop B., Ocena biosyntezy kolagenu i proteoglikanów w hodowli fibroblastów, uzyskanych z ozębnej krioprezerwowanych zębow ludzkich. „Czasopismo Stomatologiczne”, 2004,(5); 327-332
 • Duda M., Sterowana regeneracja tkanek w implantologii stomatologicznej.
 • „As Stomatologii”, 2004,(1-2); 10-12
 • Duda M., Implantacja natychmiastowa po ekstrakcji zęba trzonowego. Opis przypadku. „As Stomatologii”,  2004, (3); 22-23
 • Duda M., Implantacja wszczepów jednofazowych w zastosowaniu mukotomu.
 • „As Stomatologii”, 2004, (4);  39-41
 • Duda M., Kurrek A., Krężlik A., Krężlik E., Zastosowanie implantów jednofazowych w zabiegach sinus liftingu. „As Stomatologii”, 2004, (5); 28-32
 • Duda M., Witalińska- Łabuzek J., Osteoporoza a wszczepy stomatologiczne. „As Stomatologii”, 2004,(5);  20-22
 • Duda, M., Cieślik-Wegemund M., Bruksizm a implanty. „As Stomatologii”,  2004,(6); 28-31
 • Duda M., Różne metody stabilizacji błon zaporowych stosowanych w chirurgii stomatologicznej. „As Stomatologii”,1/2005, 22-24, 2 pkt
 • Duda M., Implantacja z natychmiastowym obciążeniem czynnościowym. „As Stomatologii”, 2005,(3); 6-9
 • Duda M., Wypełnienie ubytków kostnych po usunięciu zębów materiałami kościozastępczymi celem zapobiegnięcia zanikowi wyrostka zębodołowego przed implantacją. „As Stomatologii”, 2005, (5); 52-55
 • Duda M., Sinus lifting otwarty. Część I - specyfika anatomiczna budowy zatok szczękowych i technika zabiegu. „As Stomatologii”, 2005, (6); 30-33
 • Duda M., Implantacja z obciążeniem odroczonym – w porównaniu z implantacją z obciążeniem natychmiastowym. Opis 2 przypadków. „Sztuka Implantologii”, 2006, (1);  8-13
 • Detholf J., Duda M., Cendry M., Zastosowanie lasera Er:YAG KEY- Laser w stomatologii. „Sztuka Implantologii”, 2006, (1);  25-28.
 • Wysoczańska M., Cieślik-Bielecka A., Duda M., Endoskopia w chirurgii szczękowo-twarzowej. „Dental and  Medical Problems”, 2006 (1); 101–107
 • Duda M., Skulich J. Sinus lifting otwarty. Cz. II elementy anatomii, fizjologii, patologii i rentgenodiagnostyki zatok szczękowych. „As Stomatologii”, 2006, (2); 23-27
 • Duda M., Opieka pozabiegowa nad pacjentem implantologicznym.”, „Sztuka Implantologii”, 2006, (2);  24-28
 • Duda M., Sinus Lifting otwarty, cz. III. „As Stomatologii”, 2006, (3);  30-33
 • Duda M., Implantacja natychmiastowa, step by step, Opis przypadku. „As Stomatologii”, 2006,(4);  26-28
 • Duda M,. Czy kształcenie w zakresie implantologii ma sens? „As Stomatologii”, 2006, (6); 7-12
 • Duda M., Implantacja natychmiastowa po usunięciu zębów jedno-, dwu- i trójkorzeniowych. Opis przypadków. „Sztuka Implantologii”, 2007,(1);  20-26
 • Duda M., SimPlant - pierwsze wrażenia ze stosowania programu do planowania i nawigacji implantologicznej. „Sztuka Implantologii”, 2007,(2); 24-32
 • Duda M., Implantoprotetyka w Twojej praktyce - pierwsze kroki. „As Stomatologii”, 2007,(1);  16-19
 • Duda M., Implantacja minimalnie inwazyjna z zastosowaniem mukotomu w przypadku sinus liftingu otwartego. Opis przypadku. ”As Stomatologii”, 2007,(2);  20-25
 • Duda M., Kowal B., Planowanie zabiegu implantologicznego - jak wykorzystać   chirurgii implantologicznej? Część I- opis przypadku natychmiastowej implantacji z natychmiastowym obciążeniem czynnościowym. „As Stomatologii”, 2007,(3);  28-35
 • Duda M., Kowal B., Planowanie zabiegu implantologicznego - jak wykorzystać możliwości chirurgii implantologicznej? Część II - opis przypadku implantacji 4 wszczepów pod belkę do stabilizacji protezy overdenture. „As Stomatologii”, 2007, (4); 6-9
 • Duda M., Kowal B., Planowanie zabiegu implantologicznego - jak wykorzystać możliwości chirurgii implantologicznej? Część III - opis przypadku implantacji 10 wszczepów pod most cyrkularny. „As Stomatologii”, 5/2007, (5);  34-38
 • Duda M., Knast M., Ceramiczne łączniki estetyczne w implantoprotetyce. Opis przypadku. „As Stomatologii”, 2007,(6);  20-26
 • Cendry M., Duda M.,  Belka Doldera oparta na czterech wszczepach śródkostnych. Opis 3 przypadków.„ As Stomatologii”, 2008,(1);  34-37
 • Duda M., Cieślik M., Adwent M., Skowronek J., Knast M., Wilk M.,  Bone substitute materials in implantological procedures - literature review. Polish J. of Environ Stud. Vol. 18, No. 6A, 2009, 319-322
 • Duda M., Cieślik M., Adwent M., Skowronek J., Knast M., Wilk M., Bruxism as a risk factor in implantological treatment. Polish J. of Environ Stud. Vol. 18, No. 6A, 2009 316-318
 • Duda M., Ormianer Z., Neugebauer J., Cieślik M., Szczepaniak P.,  Adwent M., Skowronek J.,  Complications correlated with sinus lift operations basing on own clinic material in 7 years follow up. Polish J. of Environ Stud. Vol. 18, No. 6A, 2009, 312-315
 • Duda M., Ormianer Z., Neugebauer J., Cieślik M., Szczepaniak P.,  Adwent M., Skowronek J., Prosthetic restorations in edentulous upper and lower jaw based on Dolder bar placed on four implants during 7 years observation period. Polish J. of Environ Stud. Vol. 18, No. 6A, 2009, 305-311
 • Duda M., Ormianer Z., Neugebauer J., Cieślik M., Szczepaniak P.,  Adwent M., Skowronek J. Controlled radiographic evaluation prospective study of marginal bone level of one-piece implants used for immediate function and immediate loading in up to 5 years observation period. Polish J. of Environ Stud. Vol. 18, No. 6A, 2009, 297-304
 • Cieślik M.,  Nocoń J.,  Duda M.,  Rauch J.,  Łączka M., Rauch B.,  Cieślik T.,  H. Histopathological assessment of bone defects healing  in the presence of decalcified human bone and its mixture with bioglass- tested on animals. Polish J. of Environ Stud. Vol. 18, No. 6A, 2009, 27-31
 • Cieślik M.,  Nocoń J.,  Duda M.,  Rauch J.,  Łączka M., Rauch B.,  Cieślik T.,  Influence of pure preparation of deproteinized human bone and its mixture with bio-glass and tricalcium phosphate upon the process of healing of hard tissue of test animals. Polish J. of Environ Stud. Vol. 18, No. 6A, 2009, 22-26
 • Cieślik M.,  Nocoń J., Duda M.,  Rauch J.,  Łączka M., Rauch B.,  Cieślik T., The assessment of the regeneration process of the osseous tissue af guinea pigs’ mandible in the presence of decalcified human bone and its mixture with tricalcium phosphate.Polish J. of Environ Stud. Vol. 18, No. 6A, 2009, 32-36
 • Skowronek J., Adwent M., Cieślik M., Duda M., Cieślik T., Open treatment of fractures of the mandibular condylar processes based on own experience. Polish J. of Environ Stud. Vol. 18, No. 6A, 2009, 156-159
 • Skowronek J., Adwent M., Cieślik M., Duda M., Cieślik T., Own Experiences of Animal Experimental Studies. Polish J. of Environ Stud. Vol. 18, No. 6A, 2009,  160-163
 • Cieślik M., Adwent M., Skowronek J., Jaegermann Z., Duda M., Sabat D., Cieślik T., Healing of the bone defect filled with calcium carbonate – experimental studies. Polish J. of Environ Stud. Vol. 18, No. 6A, 2009, 80-83
 • Cieślik M., Adwent M., Skowronek J., Jaegermann Z., Duda M., Sabat D., Cieślik T., Healing of the rabbit mandible bone defect filled with hemihydrate calcium sulphate. Polish J. of Environ Stud. Vol. 18, No. 6A, 2009, 84-87
 • Skowronek J., Adwent M., Cieślik M., Duda M., Cieślik T., Environmental factors in maxillofacial fractures. Polish J. of Environ Stud. Vol. 18, No. 6A, 2009, 152-155
 • Duda M. Metoda własna wykonania szablonów do nawigacji implantologicznej- doniesienie wstepne i opis przypadku. Implantol. Stomatolol. 2010 (2), 26-32
 
Publikacje w czasopismach zagranicznych:
 • Duda M., Einphasenimplantat bei Sinus lifting- Eingriffen. „ZWP Spezial“, 2003,(9); 32-34
 • Duda M., Soforimplantation auf Einphasenimplantaten (Immediate loading).„Implantologie Journal”, 2004, (2);50-51
 • Neugebauer J., Zundorf G., Ritter L., Duda M., Zoller J., E. Development of a technique for standardized evaluations of malplaced implants under medico legal aspects. „International Journal of Prosthodontics”, status: po 2 recenzjach, przed przyjeciem do druku, 20 pkt 
 


Galeria zdjęć
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne