Curriculum Vitae

dr n. med. Mariusz Duda, specjalista chirurg stomatolog, implantolog, Diplomate ICOI

Implantolog i ekspert d/s implantologii stomatologicznej, specjalista chirurg stomatolog, kilkunastoletnie doświadczenie w dziedzinie implantologii, od 2003 roku poświęca się tylko i wyłącznie tej dziedzinie stomatologii, kieruje Duda Clinic (uprzednio Klinika Implantologii Silesia - Med) w Katowicach.  

Współzałożyciel i aktualny prezydent  PSI - Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, wiceprezydent ICOI - International Congress of Oral Implantologists oraz wiceprezydent DGOI - Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie na Polskę. 

Egzaminator międzynarodowy w dziedzinie Implantologii stomatologicznej -  przedstawiciel Advanced Credential Comission ICOI na Polskę - Komisji Egzaminacyjnej dla nadawania międzynarodowych umiejętności w implantologii stomatologicznej.

Koordynator i Kierownik Naukowy cyklu szkoleniowego Curriculum Implantologii PSI i Expert Programu PSI, wykładowca cyklu szkoleniowego Curriculum Implantologii Uniwersytetu we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, współpraca z New York University College of Dentistry - Linhart Continuing Dental Education Program "Current Concepts in American Dentistry”.

Przedstawiciel Polski w Ambassadors' Circle ICOI skupiającej liderów w edukacji implantologicznej zgodnej z misja ICOI.

Redaktor naukowy polskiej edycji podręcznika Implantologii  Stomatologicznej, redaktor naczelny czasopisma "Implantologia Stomatologiczna" pod patronatem PSI. 

Członek kolegium redakcyjnego czasopisma Implant Dentistry (USA).

Nauczyciel akademicki, organizator i autor wielu szkoleń oraz publikacji z zakresu implantologii, były asystent I Katedry i Kliniki Chirurgii Szczękowo - Twarzowej w Zabrzu Śląskiego Uniwersytetu medycznego w Katowicach.

Uznany wykładowca polski i zagraniczny z zakresu implantologii stomatologicznej.

Żonaty, dwóch synów, hobby - tenis, snowbord, windsurfing, golf, motoryzacja, życie rodzinne, języki - angielski, niemiecki, rosyjski.