Czasopisma

Twórca i redaktor naczelny czasopisma Implantologia Stomatologiczna, wydawanego przez Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne.
 


Galeria zdjęć
foto główne
foto główne