Działalność naukowa


  • PSI / ICOI Europe / ICOI
  • Implantologia stomatologiczna
foto główne psi / icoi europe / icoi


Mariusz Duda - współzałożyciel i prezydent kolejnej, IV kadencji Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, od kilkunastu lat wiceprezydent ICOI - International Congress of Oral Implantologists na Polskę. Członek Zarządu ICOI Europe. Honorowy członek DGOI - Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie.

Głównym celem PSI jest promocja, rozwój i edukacja w dziedzinie implantologii stomatologicznej. Założenia dydaktyczne realizowane są poprzez kształcenie podyplomowe Curriculum Implantologii, organizację Międzynarodowych Kongresów PSI/ICOI oraz modułowe kursy w ramach Expert Programu. 
    
PSI umożliwia też zdawanie przed niezależną, międzynarodową komisją egzaminów Fellowship/Diplomate ICOI/PSI, które potwierdzają umiejętności i dają coraz bardziej rozpowszechniony w Unii Europejskiej certyfikat uprawniający do tytułu lekarz implantolog, expert ds. implantologii DICOI. PSI stanowi ICOI Component Society oraz jest afiliowane w ICOI oraz ICOI Europe.

Więcej informacji na stronie www.psi-icoi.pl

foto główne implantologia stomatologiczna


Założyciel i redaktor naczelny wydawanego przez PSI czasopisma "Implantologia Stomatologiczna, które od 2009 roku jest częścią uniwersalnej platformy wymiany myśli i doświadczeń z zakresu implantologii stomatologicznej oraz uzupełnieniem oferty edukacyjnej PSI. Publikacja łączy wysokie standardy merytoryczne z atrakcyjną formą graficzną. Dystrybucja obejmuje członków PSI w ramach składki członkowskiej oraz prenumeraty indywidualne dla lekarzy niebędących członkami stowarzyszenia. Celem „Implantologii Stomatologicznej” jest integracja środowiska lekarzy implantologów i stomatologów w rozwijaniu umiejętności i zdobywaniu wiedzy w ramach kształcenia ustawicznego. Od roku 2015 „IS” posiada 6 pkt MNiSzW.

Więcej informacji na stronie www.implantologiastomatologiczna.pl