Psi

Współzałożyciel i aktualny prezydent  PSI - Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego. Od 7 lat wiceprezydent ICOI - International Congress of Oral Implantologists. Od 5 lat wiceprezydent DGOI - Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie na Polskę. Aktywnie działa w stowarzyszeniu na arenie polskiej i międzynarodowej. 

Czym zajmuje się stowarzyszenie? PSI prowadzi szkolenia podyplomowe dla lekarzy stomatologów, uczy implantologii na poziomie podstawowym i zaawansowanym. Egzaminuje praktycznie i teoretycznie stomatologów, którzy kończą roczne szkolenie, tzw. Curriculum Implantologii PSI. Od 6 lat nadawane są również przez stowarzyszenie, podobnie jak w Unii Europejskiej, Międzynarodowe Umiejętności - lekarz implantolog i ekspert d/s implantologii stomatologicznej. 

http://www.psi-icoi.pl/