Wygłoszone wykłady


 • Zagraniczne
 • Polskie
foto główne zagraniczne


 • Concepts in planning in the implant dentistry, From basic implantology to the full arch implantprosthetic reconstructions, Evaluation from the classic implantology to the digital world, Zaporoze Medical State University, 23 litopada 2019, Ukraina,
 • Do we already need to work with the fully digital workflow in the implant dentistry in every case?, Smart Casual Dentistry Symposium III, 22 września 2019, Ateny,
 • Predictable Implant Treatment as the Result of Basic and Continuous Education in Implantology, Kongres ICOI Europe i PSI 2019, 23-25 maja 2019, Baden Baden,
 • From basic implantology to the full arch implantprosthetic reconstruction 20187-8 października 2018, Sumy,
 • Evaluation from the classic implantology to the digital world 2018, 7-8 października 2018, Sumy,
 • Step by Step Evolution: from the Classic Methods to the Digital Implantology. From the cases with mistakes to the succesful implantological cases, Taiwan Elite Conference 2017, Cardinal Tien Hospital TAJWAN 2017, 30 kwietnia 2017, Tajwan,
 • Step by Step Evolution: from the Classic Methods to the Digital Implantology Current Concepts in American Dentistry: Advances in Implantology and Oral Rehabilitation, New York University College of Dentistry 2016, 2-5 listopada 2016, Nowy Jork,
 • Implantological Cases with Complications Compared with Successful Cases, ICOI World Congress XXXII 2015, 15-17 października 2015, Berlin,
 • Dowody naukowe dla praktyków, 4-5 października 2014 4. Międzynarodowy Kongres Champions 2014, 4-5 października 2014, Frankfurt nad Menem,
 • 3D Diagnostics and navigation - standards in implantology, The 5 th International Symposium IAOI 2011 The Nova Era in Implantology 2011, 9-11 listopada 2011, Eliat,
 • Simple or complicated implant case?, Osstem Meeting 2011,
 • Certificate of Attendance ,ICOI World Congress XXVII/DGOI International Congres VII, ICOI World Congress XXVII/DGOI International Congres VI 2010, 28 sierpnia 2010, Hamburg,
 • Speaker’s Certificate ICOI, World Congress XXVII/DGOI International Congres VII ICOI World Congress XXVII/DGOI International Congres VI 2010, 28 sierpnia 2010, Hamburg,
 • Internationalen Wintersymposium, der DGOI 2010, 20-27 lutego 2010 Zurs am Arlberg/Tirol,
 • Successes & Limitations, The 4 th.International Symposium Restoring the Dento-alveolar Complex, Israeli Association of Oral Implantology 2009, 18 listopada 2009, Tel Awiw,
 • Duda M. Open sinus lifting as a part of treatment in full mouth reconstructions 2009, 18-21 listopada 2009, Eilat,
 • Pełne rekonstrukcje implantoprotetyczne. Od implantacji z wolnej ręki do precyzyjnego planowania zabiegów. Przedstawienie przypadków systemu SPI, The 4th International Symposium of Implant Prosthetics 2009, 18-25 lipca 2009, St. Lambrecht,
 • Immediate loading, delayed immediate loading and delayed loading of the single stage implants: A prospective, one-year clinical study, ICOI World Congress XXIII/DGOI, Congress II 2005, 12 listopada 2005, Strasburg.


foto główne polskie


 • Czy naprawdę potrzebujemy wszystkich technik cyfrowych w chirurgii implantologicznej i implantoprotetyce już dzisiaj?, 5-7 września 2019, Nadarzyn,
 • Digital workflow - pojedyncze przypadki i całkowite rekonstrukcje implantoprotetyczne, nawigacja i obciążenie natychmiastowe lub odroczone. 7. Kongres Implantoprotetyczny Bego Semados 2018, 5-6 października 2018, Warszawa,
 • Digital workflow - od skutecznej odbudowy tkanek twardych i miękkich do korony estetycznej, Sesja Implantologiczna podczas 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej podczas CEDE 2018, 20-22 września 2018, Poznań,
 • Tips and Tricks from the Best, 3 Shape, Digital Workflow 2017, 22 października 2017, Łódź,
 • Koncepcja Guided Esthetics Concept: zastosowanie protokołów cyfrowych w złożonych przypadkach implantologicznych/The Guided Esthetics Concept: how to apply the Digital Workflow to Complex Cases,ICOI Europe/PSI Congress 2017, 9-10 czerwca 2017, Kraków,
 • Overdenture lub mosty wsparte na implantach w leczeniu implantoprotetycznymi, 9. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI 2015, 9-11 czerwca 2015 Poznań,
 • 100 błędów implantologicznych i implantoprotetycznych - błędy małe, błędy średnie, błędy duże, pech, 5. Kongres Bego Implant System What went wrong? 3-4 października 2014, Warszawa-Józefów,
 • Most czy overdenture - możliwości i ograniczenia przy całkowitej odbudowie implantoprotetycznej łuków zębowych Sesja Implantologiczna PSI, 22. Targi Krakdent 2013, 8 marca 2013, Kraków,
 • Failures and complications in the implant treatment, 8. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI , 14-16 czerwca 2013, Kraków,
 • Duda Clinic - na czym polega współpraca z nowoczesną praktyką referencyjną?, Sesja Implantologiczna PSI, 21. Targi Krakdent 2013, 9 marca 2013, Kraków,
 • Diagnostyka 3D i nawigacja- standardy w implantologii​, 7. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI 2011, 17-18 czerwca 2011, Wisła,
 • Planowanie implantologiczne 2D w porównaniu z planowaniem i nawigacją implantologiczną 3D, 16. Sesja Implantologiczna PSI, 19. Targi Krakdent, 5 marca 2011, Kraków,
 • III Kongres Implantoprotetyczny Bego Semados 2010, 9-12 września 2010, Pułtusk,
 • Wskazania i przeciwwskazania do implantacj, Bego Semados - cechy systemu, prezentacja kasety chirurgicznej. Warsztaty, CEDE 2009, 25-28 września 2009, Poznań,
 • Planowanie zabiegu implantologicznego na przykładzie przypadków klinicznych, II Międzynarodowy Kongres Denon Dental, 11-13 września 2009, Pułtusk,
 • Po pierwsze implantoprotetyka - planowanie w implantologii na przykładzie całkowitych rekonstrukcji braków zębowych, I Kongres Mistrzów Techniki Dentystycznej, 5-7 czerwca 2009, Pułtusk,
 • Pełne rekonstrukcje implantoprotetyczne w szczęce w kontekście zabiegu sinus liftingu, 6. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI Cooperation Meeting, 14-17 maja 2009, Wisła,
 • Złamania kości części twarzowej czaszki a warunki środowiskowe, 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej",  23 kwietnia 2009, Nałęczów,
 • Osiągnięcia i wyzwania nowoczesnej stomatologii, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne 2008, 14-15 listopada 2008, Wrocław,
 • I Międzynarodowy Kongres Denon Dental 2008, 17 września 2008, Warszawa,
 • Warsztaty V Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, 25 października 2007, Bronisławów,
 • Rehabilitacja implantoprotetyczna w przypadku rozległych braków zębowych u osób w podeszłym wieku, Old Baby Boomers a Challenge For Dentists 2007, 28 czerwca, Katowice,
 • Rozpocznij praktykowanie implantologii unikając klasycznych błędów – pierwsze kroki w implantologii i implantoprotetyce, Konferencja szkoleniowa stomatologów 2007, 29 – 30  czerwca 2007, Korytnica,
 • Łatwe przypadki na początek - dobre warunki anatomiczne i właściwe planowanie źródłem sukcesu i satysfakcji. System szkolenia implantologicznego i certyfikaty umiejętności według standardów międzynarodowych, V Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, 26 - 27 października 2007, Bronisławów,
 • Implantacje natychmiastowe i sinus lifting, IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, 27-28 października 2006, Spała,
 • Wszczepy natychmiastowe i obciążenie natychmiastowe jako metody leczenia z wyboru.  Implanty dwufazowe, dwufazowe jednoetapowe oraz implanty jednofazowe. Nawigacja w implantologii - od prostego szablonu do tomografii komputerowej, 14. Targi Stomatologiczne Krakdent, 3 maja 2006, Kraków,
 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu implantologicznego i wybór metod leczenia: implanty natychmiastowe, obciążenie natychmiastowe, implanty dwufazowe, implanty dwufazowe wprowadzane jednoetapowo oraz implanty jednofazowe, 13. Targi Stomatologiczne Krakdent, 3-5 maja 2005, Kraków,
 • Implanty jednofazowe w porównaniu z implantami dwufazowymi wprowadzanymi jednoetapowo: Nobel Direct, Q Implant, Frialit TG - Replace Select, Nobel Perfect, Q2, Swiss Plus, Frialit Xive, Alpha Bio. Doświadczenia własne, 13. Targi Stomatologiczne Krakdent 3-5 maja, Kraków 2005,
 • Sterowana regeneracja tkanek w implantologii – prezentacja możliwości poprawy warunków anatomicznych w implantologii: od augmentacji do osteodystrakcji, 13. Targi Stomatologiczne Krakdent, 3-5 maja 2005, Kraków,
 • Jak przekroczyć granice własnej praktyki i rozpocząć przygodę z implantologią? Elementy marketingu implantologicznego. Implantoprotetyka dla lekarzy nieimplantujących, 13. Targi Stomatologiczne Krakdent, 3-5 maja 2005, Kraków,
 • Aspekty prawne związane z odpowiedzialnością implantologa za wykonane zabiegi w krajach Unii Europejskiej oraz rola rozmowy uświadamiającej. PSI – Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne oraz ICOI - International Congress of Oral Implantologists. Certyfikat umiejętności implantologicznej dla lekarzy stomatologów, 13. Targi Stomatologiczne Krakdent, 3-5 maja 2005, Kraków,
 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu implantologicznego i wybór metod leczenia: implanty natychmiastowe, obciążenie natychmiastowe, implanty dwufazowe, implanty dwufazowe wprowadzone jednoetapowo oraz implanty jednofazowe, 10. Zjazd zespołów stomatologicznych CEDE, 9-11 września 2004, Łódź,
 • Sterowana regeneracja tkanek w implantologii: autologiczne przeszczepy kostne, różne biomateriały kościozastępcze, zapobieganie poekstrakcyjnej atrofii wyrostka zębodołowego, regeneracje wokół implantów natychmiastowych, bone splitting, bone spreading, sinus lifting z implantacją, 10. Zjazd zespołów stomatologicznych CEDE, 9-11 września 2004, Łódź,
 • Leczenie protetyczne pacjentów po zabiegach sterowanej regeneracji kości wyrostka zębodołowego z zastosowaniem biomateriałów, V Konferencja biomateriały i mechanika w stomatologii, 21-24 października 2004, Ustroń,
 • Zastosowanie materiałów do sterowanej regeneracji kości w leczeni chirurgicznym chorób przyzębia - doświadczenia własne, III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej 2004, 13-14 maja 2004, Kraków,
 • Ocena kliniczna i radiologiczna skuteczności leczenia zaawansowanych zapaleń przyzębia z zastosowaniem biomateriałów, III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, 13-14 maja 2004, Kraków,
 • Różne metody stabilizacji błon zaporowych stosowanych w chirurgii stomatologicznej, III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, 13-14 maja 2004, Kraków,
 • Implantacja natychmiastowa w odcinku bocznym wszczepów natychmiastowych z zastosowaniem biomateriałów, III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej, 13-14 maja 2004, Kraków,
 • Wskazania do zastosowania substytutów kostnych w chirurgii stomatologicznej, III Krakowskie Warsztaty Inżynierii Medycznej 2004, 13-14 maja 2004 Kraków,
 • Autotransplantacja zębów jako uzupełnienie leczenia ortodontycznego, Konferencja naukowo – szkoleniowa PTS Oddział Ortodontyczny 2003, styczeń 2003, Zabrze,
 • Zabiegi implantacji przeprowadzone bezpośrednio po ekstrakcji z jednoczesną sterowaną regeneracją tkanek, 11. Targi Stomatologiczne, Konferencja Naukowa, Krakden 2003, 1 marca 2003, Kraków,
 • Zastosowanie biomateriałów w zabiegach resekcji zębów przedtrzonowych i trzonowych na podstawie przypadków własnych, 11. Targi Stomatologiczne, Konferencja Naukowa, Krakden 2003, 1 marca 2003, Kraków,
 • Czynniki prognostyczne w zabiegu resekcji szczytów korzeni w odcinku bocznym szczeki i żuchw, 11. Targi Stomatologiczne, Konferencja Naukowa, Krakden 2003, 1 marca 2003, Kraków,
 • Czynniki prognostyczne zabiegu resekcji szczytów korzeni zębów trzonowych, Konferencja DENTEXPO, 10-12 kwietnia 2003, Warszawa,
 • Zastosowanie biomateriałów w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej na podstawie przypadków własnych, Konferencja DENTEXPO, 10-12 kwietnia 2003, Warszawa,
 • Autotransplantacja zęba krioprezerwowanego w Banku Tkanek. Opis przypadku. Opublikowane streszczenie, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo–Twarzowej, 22-24 maja 2003, Białystok,
 • Zabiegi resekcji zębów przedtrzonowych i trzonowych w świetle doświadczeń własnych, IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo–Twarzowej, 22-24 maja 2003, Białystok,
 • Specyfika zabiegów resekcji zębów przedtrzonowych i trzonowych na podstawie przypadków własnych, VIII Toruńska Konferencja Stomatologiczna, 8-9 listopda 2002, Toruń,
 • Zastosowanie metody dwuetapowej autotransplantacji zębów, VIII Toruńska Konferencja Stomatologiczna, 8-9 listopda 2002 Toruń,
 • Czynniki prognostyczne zabiegu replantacji i autotransplantacji zębów. Opis przypadków, Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Dentamed 2002, 15-16 listopada 2002, Wrocław,
 • Reinerwacja i rewaskularyzacja miazgi zęba po zabiegach replantacji i autotransplantacji. Opis przypadków, Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Dentamed 2002, 15-16 listopada 2002, Wrocław,
 • Resekcje zębów przedtrzonowych i trzonowych z zastosowaniem biomateriałów na podstawie przypadków własnych, Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTS 2002, 14 grudnia 2002, Zabrze,
 • Autotransplantacja i krioprezerwacja zębów. Regeneracja wyrostka zębodołowego przed autotransplantacją oraz implantacją wszczepów natychmiastowych i klasycznych, Posiedzenie Naukowo - Szkoleniowe Ks Ortopedii Szczękowej PTS O / Katowice, styczeń 2000, Katowice.