Wygłoszone wykłady


 • Polskie
 • Zagraniczne
 • Czy naprawdę potrzebujemy wszystkich technik cyfrowych w chirurgii implantologicznej i implantoprotetyce już dzisiaj? 2019, 5-7 września, Nadarzyn
 • Digital workflow - pojedyncze przypadki i całkowite rekonstrukcje implantoprotetyczne, nawigacja i obciążenie natychmiastowe lub odroczone. 7. Kongres Implantoprotetyczny Bego Semados 2018, 5-6 października, Warszawa
 • Digital workflow - od skutecznej odbudowy tkanek twardych i miękkich do korony estetycznej Sesja Implantologiczna podczas 2. Kongresu Unii Stomatologii Polskiej podczas CEDE 2018, 20-22 września, Poznań
 • Tips and Tricks from the Best, 3 Shape, Digital Workflow 2017, 22 października 2017, Łódź
 • Koncepcja Guided Esthetics Concept: zastosowanie protokołów cyfrowych w złożonych przypadkach implantologicznych/The Guided Esthetics Concept: how to apply the Digital Workflow to Complex Cases ICOI Europe/PSI Congress 2017, 9-10 czerwca 2017, Kraków
 • Overdenture lub mosty wsparte na implantach w leczeniu implantoprotetycznym 9. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI 2015, 9-11 czerwca 2015 Poznań
 • 100 błędów implantologicznych i implantoprotetycznych - błędy małe, błędy średnie, błędy duże, pech 5. Kongres Bego Implant SystemWhat went wrong? 2014 3-4 października 2014, Warszawa-Józefów
 • Most czy overdenture - możliwości i ograniczenia przy całkowitej odbudowie implantoprotetycznej łuków zębowych. Sesja Implantologiczna PSI, 22. Targi Krakdent 2013, 8 marca 2013, Kraków
 • Failures and complications in the implant treatment, 8. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI 2013, 14-16 czerwca 2013, Kraków
 • Duda Clinic- na czym polega współpraca z nowoczesną praktyką referencyjną? Sesja Implantologiczna PSI, 21. Targi Krakdent 2013, 9 marca 2013, Kraków
 • Diagnostyka 3D i nawigacja- standardy w implantologii 7. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI 2011, 17-18 czerwca 2011, Wisła
 • Planowanie implantologiczne 2D w porównaniu z planowaniem i nawigacją implantologiczną 3D, 16. Sesja Implantologiczna PSI, 19. Targi Krakdent 2011, 5 marca 2011, Kraków
 • III Kongres Implantoprotetyczny Bego Semados 2010, 9-12 września 2010, Pułtusk
 • Wskazania i przeciwwskazania do implantacji. Bego -Semados- cechy systemu, prezentacja kasety chirurgicznej. Warsztaty. CEDE 2009, września 2009, Poznań
 • Planowanie zabiegu implantologicznego na przykładzie przypadków klinicznych II Międzynarodowy Kongres Denon Dental. 2009, 11-13 września 2009, Pułtusk
 • Po pierwsze implantoprotetyka - planowanie w implantologii na przykładzie całkowitych rekonstrukcji braków zębowych. I Kongres Mistrzów Techniki Dentystycznej 2009, 5-7 czerwca 2009, Pułtusk
 • Pełne rekonstrukcje implantoprotetyczne w szczęce w kontekście zabiegu sinus liftingu 6. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI Cooperation Meeting 2009, 14-17 maja 2009, Wisła
 • Złamania kości części twarzowej czaszki a warunki środowiskowe 3. Międzynarodowa Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Środowisko a stan zdrowia jamy ustnej" 2009, 23.04.2009, Nałęczów
 • Osiągnięcia i wyzwania nowoczesnej stomatologii Polskie Towarzystwo Stomatologiczne 2008, 14-15 listopada, Wrocław
 •  I Międzynarodowy Kongres Denon Dental 2008, 17 września 2008, Warszawa
 • Warsztaty V Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego 2007, 25 października, Bronisławów
 • Rehabilitacja implantoprotetyczna w przypadku rozległych braków zębowych u osób w podeszłym wieku Old Baby Boomers a Challenge For Dentists 2007, 28 czerwca, Katowice
 • Rozpocznij praktykowanie implantologii unikając klasycznych błędów – pierwsze kroki w implantologii i implantoprotetyce. Konferencja szkoleniowa stomatologów 2007, 29 – 30  czerwca, Korytnica
 • Łatwe przypadki na początek - dobre warunki anatomiczne i właściwe planowanie źródłem sukcesu i satysfakcji. System szkolenia implantologicznego i certyfikaty umiejętności według standardów międzynarodowych V Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego 2007, 26- 27 października, Bronisławów
 • Implantacje natychmiastowe i sinus lifting IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego 2006, 27-28 października     
 • Wszczepy natychmiastowe i obciążenie natychmiastowe jako metody leczenia z wyboru.  Implanty dwufazowe, dwufazowe jednoetapowe oraz implanty jednofazowe. Nawigacja w implantologii - od prostego szablonu do tomografii komputerowej. 14. Targi Stomatologiczne Krakdent 2006, 3 maja, Kraków
 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu implantologicznego i wybór metod leczenia: implanty natychmiastowe, obciążenie natychmiastowe, implanty dwufazowe, implanty dwufazowe wprowadzane jednoetapowo oraz implanty jednofazowe 13. Targi Stomatologiczne Krakdent 2005, 3-05 maja, Kraków
 • Implanty jednofazowe w porównaniu z implantami dwufazowymi wprowadzanymi jednoetapowo: Nobel Direct, Q Implant, Frialit TG - Replace Select, Nobel Perfect, Q2, Swiss Plus, Frialit Xive, Alpha Bio. Doświadczenia własne 13. Targi Stomatologiczne Krakdent 2005, 03-05 maja, Kraków
 • Sterowana regeneracja tkanek w implantologii – prezentacja możliwości poprawy warunków anatomicznych w implantologii: od augmentacji do osteodystrakcji 13. Targi Stomatologiczne Krakdent 2005, 03-05 maja, Kraków
 • Jak przekroczyć granice własnej praktyki i rozpocząć przygodę z implantologią? Elementy marketingu implantologicznego. Implantoprotetyka dla lekarzy nieimplantujących.    13. Targi Stomatologiczne Krakdent 2005, 03-05 maja, Kraków
 • Aspekty prawne związane z odpowiedzialnością implantologa za wykonane zabiegi w krajach Unii Europejskiej oraz rola rozmowy uświadamiającej. PSI – Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne oraz ICOI - International Congress of Oral Implantologists. Certyfikat umiejętności implantologicznej dla lekarzy stomatologów. 13. Targi Stomatologiczne Krakdent 2005, 03-05 maja, Kraków
 • Kwalifikacja pacjenta do zabiegu implantologicznego i wybór metod leczenia: implanty natychmiastowe, obciążenie natychmiastowe, implanty dwufazowe, implanty dwufazowe wprowadzone jednoetapowo oraz implanty jednofazowe 10. Zjazd zespołów stomatologicznych CEDE 2004, 9-11 września, Łódź
 • Sterowana regeneracja tkanek w implantologii: autologiczne przeszczepy kostne, różne biomateriały kościozastępcze, zapobieganie poekstrakcyjnej atrofii wyrostka zębodołowego, regeneracje wokół implantów natychmiastowych, bone splitting, bone spreading, sinus lifting z implantacją 10. Zjazd zespołów stomatologicznych CEDE 2004, 9-11 września, Łódź
 • Leczenie protetyczne pacjentów po zabiegach sterowanej regeneracji kości wyrostka zębodołowego z zastosowaniem biomateriałów V Konferencja biomateriały i mechanika w stomatologii 2004, 21-24 października, Ustroń
 • Zastosowanie materiałów do sterowanej regeneracji kości w leczeni chirurgicznym chorób przyzębia-doświadczenia własne III krakowskie warsztaty inżynierii medycznej 2004, 13-14 maja
 • Ocena kliniczna i radiologiczna skuteczności leczenia zaawansowanych zapaleń przyzębia z zastosowaniem biomateriałów III krakowskie warsztaty inżynierii medycznej 2004, 13-14 maja
 • Różne metody stabilizacji błon zaporowych stosowanych w chirurgii stomatologicznej III krakowskie warsztaty inżynierii medycznej 2004, 13-14 maja
 • Implantacja natychmiastowa w odcinku bocznym wszczepów natychmiastowych z zastosowaniem biomateriałów III krakowskie warsztaty inżynierii medycznej 2004, 13-14 maja
 • Wskazania do zastosowania substytutów kostnych w chirurgii stomatologicznej III  krakowskie warsztaty inżynierii medycznej 2004, 13-14 maja
 • Autotransplantacja zębów jako uzupełnienie leczenia ortodontycznego Konferencja naukowo – szkoleniowa PTS Oddział Ortodontyczny 2003, styczeń 2003, Zabrze
 • Zabiegi implantacji przeprowadzone bezpośrednio po ekstrakcji z jednoczesną sterowaną regeneracją tkanek 11. Targi Stomatologiczne, Konferencja Naukowa, Krakden 2003, 1 marca, Kraków
 • Zastosowanie biomateriałów w zabiegach resekcji zębów przedtrzonowych i trzonowych na podstawie przypadków własnych 11. Targi Stomatologiczne, Konferencja Naukowa, Krakden 2003, 1 marca, Kraków
 • Czynniki prognostyczne w zabiegu resekcji szczytów korzeni w odcinku bocznym szczeki i żuchw 11. Targi Stomatologiczne, Konferencja Naukowa, Krakden 2003,1 marca, Kraków
 • Czynniki prognostyczne zabiegu resekcji szczytów korzeni zębów trzonowych Konferencja DENTEXPO 2003, 10-12 kwietnia, Warszawa
 • Zastosowanie biomateriałów w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej na podstawie przypadków własnych Konferencja DENTEXPO 2003, 10-12 kwietnia, Warszawa
 • Autotransplantacja zęba krioprezerwowanego w Banku Tkanek. Opis przypadku. Opublikowane streszczenie IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo–Twarzowej 2003, 22-24 maja, Białystok
 • Zabiegi resekcji zębów przedtrzonowych i trzonowych w świetle doświadczeń własnych IV Kongres Polskiego Towarzystwa Chirurgii Jamy Ustnej I Chirurgii Szczękowo–Twarzowej 2003, 22-24 maja, Białystok
 • Specyfika zabiegów resekcji zębów przedtrzonowych i trzonowych na podstawie przypadków własnych VIII Toruńska Konferencja Stomatologiczna 2002, 8-9 listopda, Toruń
 • Zastosowanie metody dwuetapowej autotransplantacji zębów VIII Toruńska Konferencja Stomatologiczna 2002, 8-9 listopda Toruń
 • Czynniki prognostyczne zabiegu replantacji i autotransplantacji zębów. Opis przypadków. Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Dentamed 2002, 15-16 listopada, Wrocław
 • Reinerwacja i rewaskularyzacja miazgi zęba po zabiegach replantacji i autotransplantacji. Opis przypadków. Konferencja Naukowo-Szkoleniowa Konferencja Naukowo – Szkoleniowa, Dentamed 2002, 15-16 listopada, Wrocław
 • Resekcje zębów przedtrzonowych i trzonowych z zastosowaniem biomateriałów na podstawie przypadków własnych Konferencja Naukowo – Szkoleniowa PTS 2002, 14 grudnia, Zabrze
 • Autotransplantacja i krioprezerwacja zębów. Regeneracja wyrostka zębodołowego przed autotransplantacją oraz implantacją wszczepów natychmiastowych i klasycznych. Posiedzenie Naukowo - Szkoleniowe Ks Ortopedii Szczękowej PTS O / Katowice    2000, styczeń, Katowice
 • Dowody naukowe dla praktyków, 4-5 października 2014 4. Międzynarodowy Kongres Champions 2014, 4-5 października 2014, Frankfurt nad Menem
 • 3D Diagnostics and navigation - standards in implantology    The 5 th International Symposium IAOI 2011 The Nova Era in Implantology 2011 9-11 listopada 2011, Eliat
 • Simple or complicated implant case? Osstem Meeting 2011
 • Certificate of Attendance ICOI World Congress XXVII/DGOI International Congres VII,     ICOI World Congress XXVII/DGOI International Congres VI 2010, 28 sierpnia 2010, Hamburg
 • Speaker’s Certificate ICOI World Congress XXVII/DGOI International Congres VII ICOI World Congress XXVII/DGOI International Congres VI 2010, 28 sierpnia 2010, Hamburg
 • Internationalen Wintersymposium der DGOI 2010, 20-27 lutego 2010 Zurs am Arlberg/Tirol.
 • Successes & Limitations. The 4 th.International Symposium Restoring the Dento-alveolar Complex, Israeli Association of Oral Implantology 2009, 18 listopada 2009, Tel Awiw
 • Duda M. Open sinus lifting as a part of treatment in full mouth reconstructions 2009, 18-21 listopada, Eilat
 • Pełne rekonstrukcje implantoprotetyczne. Od implantacji z wolnej ręki do precyzyjnego planowania zabiegów. Przedstawienie przypadków systemu SPI. The 4th International Symposium of Implant Prosthetics 2009, 18-25 lipca 2009, St. Lambrecht
 • Predictable Implant Treatment as the Result of Basic and Continuous Education in Implantology Kongres ICOI Europe i PSI 2019, 23-25 maja, Baden Baden
 • From basic implantology to the full arch implantprosthetic reconstruction 2018, 7-8 października, Sumy
 • Evaluation from the classic implantology to the digital world 2018, 7-8 października, Sumy
 • Step by Step Evolution: from the Classic Methods to the Digital Implantology. From the cases with mistakes to the succesful implantological cases. Taiwan Elite Conference 2017, Cardinal Tien Hospital TAJWAN 2017, 30 kwietnia 2017, Tajwan
 • Step by Step Evolution: from the Classic Methods to the Digital Implantology Current Concepts in American Dentistry: Advances in Implantology and Oral Rehabilitation" at New York University College of Dentistry 2016, 2-5 listopada, New York
 • Implantological Cases with Complications Compared with Successful Cases ICOI World Congress XXXII 2015, 15-17 października 2015, Berlin
 • Immediate loading, delayed immediate loading and delayed loading of the single stage implants: A prospective, one-year clinical study. ICOI World Congress XXIII/DGOI, Congress II 2005, 12 listopada, Strasburg