Wykłady

Dr n. med. Mariusz Duda jest uznanym w Polsce i na świecie  polskim specjalistą z zakresu implantologii stomatologicznej. Wygłosił ponad 100 wykładów na różnych forach w Polsce i za granicą (Czechy, Niemcy, Austria, Izrael).

Czynny udział w konferencjach i zjazdach naukowych:
 1. Certyfikat uczestnictwa III Kongres Implantoprotetyczny Bego Semados, 9-12 września, Pułtusk 2010
 2. Certificate of Attendance ICOI World Congress XXVII/DGOI International Congres VII, Hamburg, Niemcy, 28 sierpnia 2010
 3. Speaker’s Certificate ICOI World Congress XXVII/DGOI International Congres VII, Hamburg, Niemcy, 28 sierpnia 2010
 4. Internationalen Wintersymposium der DGOI, 20-27 lutego 2010, Zurs am Arlberg/Tirol.
 5. The 4 th.International Symposium Restoring the Dento-alveolar Complex: Successes & Limitations. Israeli Association of Oral Implantology. Tel Awiw, 18 listopada 2009
 6. Wskazania i przeciwswskazania do implantacji. Bego -Semados- cechy systemu, prezentacja kasety chirurgicznej. Warsztaty. Cede 25 września 2009
 7. Full Mouth Restaurations in Maxilla in Accordance to Sinus Lift Procedures. 6. Jahreskongress der DGOI/ European Meeting des ICOI, Karlsruhe, 19 września 2009
 8. Curriculum Implantologii by Dentsplay Friadent, Warszawa, 12 września 2009
 9. Planowanie zabiegu implantologicznego na przykładzie przypadków klinicznych, II Międzynarodowy Kongres Denon Dental. Pułtusk, 11-13 września 2009
 10. Pełne rekonstrukcie implantoprotetyczne. Od implantacji z wolnej reki do precyzyjnego planowania zabiegów. Przedstawienie przypadków systemu SPI. The 4th International Symposium of Implant Prosthetics, St. Lambrecht 18-25 lipca 2009
 11. Po pierwsze implantoprotetyka - planowanie w implantologii na przykładzie całkowitych rekonstrukcji braków zębowych. I Kongres Mistrzów Techniki Dentystycznej, Pułtusk 5-7 czerwca 2009
 12. Pełne rekonstrukcje implantoprotetyczne w szczęce w kontekście zabiegu sinusliftingu 6. Międzynarodowy Kongres PSI/ICOI/DGOI Cooperation Meeting, Wisła, 14-17 maja 2009
 13. Osiągnięcia i wyzwania nowoczesnej stomatologii, Polskie Towarzystwo Stomatologiczne, Wrocław 14-15 listopada 2008
 14. I Międzynarodowy Kongres Denon Dental. Warszawa 17 września 2008
 15. Dni Implantologii OSIS, 6-7 czerwca 2008
 16. Implantacje natychmiastowe i sinus lifting, IV Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, 27-28 października 2006.
 17. V Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Bronisławów, 25 października 2007- warsztaty
 18. V Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Bronisławów, 26- 27 października 2007
 19. 4. Jahreskongress der DGOI/ Eurropean Meeting des DGOI, Frankfurt, 29 września 2007
 20. Rehabilitacja implantoprotetyczna w przypadku rozległych braków zębowych u osób w podeszłym wieku, Old Baby Boomers a Challenge For Dentists, Katowice, 28 czerwca 2007.
 21. Rozpocznij praktykowanie implantologii unikając klasycznych błędów – pierwsze kroki w implantologii i implantoprotetyce. Konferencja szkoleniowa stomatologów. Korytnica, 29 – 30 czerwca 2007
 22. Bego Semados, warsztaty, 25 października 2007, V Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Bronisławów, 26- 27 października 2007
 23. Łatwe przypadki na początek - dobre warunki anatomiczne i właściwe planowanie źródłem sukcesu i satysfakcji. System szkolenia implantologicznego i certyfikaty umiejętności według standardów międzynarodowych, 27 października 2007, V Jubileuszowy Międzynarodowy Kongres Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, Bronisławów, 25-27 października 2007
 24. Wszczepy natychmiastowe i obciążenie natychmiastowe jako metody leczenia z wyboru. Implanty dwufazowe, dwufazowe jednoetapowe oraz implanty jednofazowe. Nawigacja w implantologii - od prostego szablonu do tomografii komputerowej. 14. Targi Stomatologiczne Krakdent, Kraków 3 maja 2006.
 25. Immediate loading, delayed immediate loading and delayed loading of the single stage implants: a prospective, one-year clinical study. ICOI World Congress XXIII/DGOI, Congress II, Strasburg,12 listopada 2005 .
 26. Kwalifikacja pacjenta do zabiegu implantologicznego i wybór metod leczenia: implanty natychmiastowe, obciążenie natychmiastowe, implanty dwufazowe, implanty dwufazowe wprowadzane jednoetapowo oraz implanty jednofazowe. 13. Targi Stomatologiczne Krakdent, Kraków 03-05 maja 2005,
 27. Implanty jednofazowe w porównaniu z implantami dwufazowymi wprowadzanymi jednoetapowo: Nobel Direct, Q Implant, Frialit TG - Replace Select, Nobel Perfect, Q2, Swiss Plus, Frialit Xive, Alpha Bio. Doświadczenia własne. 13. Targi Stomatologiczne Krakdent, Kraków 03-05 maja 2005
 28. Sterowana regeneracja tkanek w implantologii – prezentacja możliwości poprawy warunków anatomicznych w implantologii: od augmentacji do osteodystrakcji. 13. Targi Stomatologiczne Krakdent, Kraków 03-05 maja 2005.
 29. Jak przekroczyć granice własnej praktyki i rozpocząć przygodę z implantologią? Elementy marketingu implantologicznego. Implantoprotetyka dla lekarzy nieimplantujących. 13. Targi Stomatologiczne Krakdent, Kraków 03-05 maja 2005.
 30. Aspekty prawne związane z odpowiedzialnością implantologa za wykonane zabiegi w krajach Unii Europejskiej oraz rola rozmowy uświadamiającej. PSI – Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne oraz ICOI - International Congress of Oral Implantologists. Certyfikat umiejętności implantologicznej dla lekarzy stomatologów. 13. Targi Stomatologiczne Krakdent, Kraków 03-05 maja 2005,
 31. Kwalifikacja pacjenta do zabiegu implantologicznego i wybór metod leczenia: implanty natychmiastowe, obciążenie natychmiastowe, implanty dwufazowe, implanty dwufazowe wprowadzone jednoetapowo oraz implanty jednofazowe. 10. ZJAZD ZESPOŁÓW STOMATOLOGICZNYCH CEDE, Łódź, 9-11 września 2004, .
 32. Sterowana regeneracja tkanek w implantologii: autologiczne przeszczepy kostne, różne biomateriały kościozastępcze, zapobieganie poekstrakcyjnej atrofii wyrostka zębodołowego, regeneracje wokół implantów natychmiastowych, bone splitting, bone spreading, sinus lifting z implantacją. 10. ZJAZD ZESPOŁÓW STOMATOLOGICZNYCH CEDE, Łódź, 9-11 września 2004.
 33. Leczenie protetyczne pacjentów po zabiegach sterowanej regeneracji kości wyrostka zębodołowego z zastosowaniem biomateriałów. V KONFERENCJA BIOMATERIAŁY I MECHANIKA W STOMATOLOGII, Ustroń 21-24 pażdziernika 2004,
 34. Zastosowanie materiałów do sterowanej regeneracji kości w leczeni chirurgicznym chorób przyzębia-doświadczenia własne. III KRAKOWSKIE WARSZTATY INŻYNIERII MEDYCZNEJ, 13-14 maja 2004.
 35. Ocena kliniczna i radiologiczna skuteczności leczenia zaawansowanych zapaleń przyzębia z zastosowaniem biomateriałów. III KRAKOWSKIE WARSZTATY INŻYNIERII MEDYCZNEJ, 13-14 maja 2004
 36. Różne metody stabilizacji błon zaporowych stosowanych w chirurgii stomatologicznej. III KRAKOWSKIE WARSZTATY INŻYNIERII MEDYCZNEJ, 13-14 maja 2004.
 37. Implantacja natychmiastowa w odcinku bocznym wszczepów natychmiastowych z zastosowaniem biomateriałów. III KRAKOWSKIE WARSZTATY INŻYNIERII MEDYCZNEJ, 13-14 maja 2004.
 38. Wskazania do zastosowania substytutów kostnych w chirurgii stomatologicznej. III KRAKOWSKIE WARSZTATY INŻYNIERII MEDYCZNEJ, 13-14 maja 2004.
 39. Autotransplantacja zębów jako uzupełnienie leczenia ortodontycznego. KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA PTS ODDZIAŁ ORTODONTYCZNY, ZABRZE, 01. 2003.
 40. Zabiegi implantacji przeprowadzone bezpośrednio po ekstrakcji z jednoczesną sterowaną regeneracją tkanek. 11. TARGI STOMATOLOGICZNE, KONFERENCJA NAUKOWA, KRAKDENT, Kraków, 27.02.-01.03. 2003.
 41. Zastosowanie biomateriałów w zabiegach resekcji zębów przedtrzonowych i trzonowych na podstawie przypadków własnych. 11. TARGI STOMATOLOGICZNE, KRAKDENT, Kraków, 27.02.-01.03. 2003 .
 42. Czynniki prognostyczne w zabiegu resekcji szczytów korzeni w odcinku bocznym szczeki i żuchwy. 11. TARGI STOMATOLOGICZNE, KRAKDENT, Kraków, 27.02.-01.03. 2003, .
 43. Czynniki prognostyczne zabiegu resekcji szczytów korzeni zębów trzonowych. KONFERENCJA DENTEXPO, Warszawa, 10-12 kwietnia 2003.
 44. Zastosowanie biomateriałów w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej na podstawie przypadków własnych. KONFERENCJA DENTEXPO, Warszawa, 10-12 kwietnia 2003
 45. Autotransplantacja zęba krioprezerwowanego w Banku Tkanek. Opis przypadku. IV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII JAMY USTNEJ I CHIRURGII SZCZĘKOWO–TWARZOWEJ, 22-24 maja 2003, Białystok, opublikowane streszczenie.
 46. Zabiegi resekcji zębów przedtrzonowych i trzonowych w świetle doświadczeń własnych. IV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII JAMY USTNEJ I CHIRURGII SZCZĘKOWO–TWARZOWEJ, Białystok, 22-24 maja 2003.
 47. Specyfika zabiegów resekcji zębów przedtrzonowych i trzonowych na podstawie przypadków własnych. VIII TORUŃSKA KONFERENCJA STOMATOLOGICZNA, Toruń, 8-9.11. 2002.
 48. Zastosowanie metody dwuetapowej autotransplantacji zębów. VIII TORUŃSKA KONFERENCJA STOMATOLOGICZNA, Toruń, 8-9 listopada 2002.
 49. Czynniki prognostyczne zabiegu replantacji i autotransplantacji zębów. Opis przypadków. KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA, 15-16 listopada 2002, DENTAMED, Wrocław
 50. Reinerwacja i rewaskularyzacja miazgi zęba po zabiegach replantacji i autotransplantacji. Opis przypadków. KONFERENCJA NAUKOWO-SZKOLENIOWA, WROCŁAW, 15-16 listopada 2002, DENTAMED
 51. Resekcje zębów przedtrzonowych i trzonowych z zastosowaniem biomateriałów na podstawie przypadków własnych. KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA PTS, Zabrze, 14 grudnia 2002.
 52. Autotransplantacja i krioprezerwacja zębów. Regeneracja wyrostka zębodołowego przed autotransplantacją oraz implantacją wszczepów natychmiastowych i klasycznych. POSIEDZENIE NAUKOWO - SZKOLENIOWE KS ORTOPEDII SZCZĘKOWEJ PTS O / KATOWICE, 01. 2000.
Plakaty na zjazdy z opublikowanym streszczeniem
 1. Przepchnięcie korzenia do zatoki szczękowej w trakcie ekstrakcji zęba – i co dalej? MIĘDZYNARODOWY SALON STOMATOLOGICZNY SALDENT 2003 – V KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA, Poznań, 20-22. 2003, opublikowane streszczenie
 2. Proteza całkowita dolna stabilizowana wkładami dozębodołowymi. Opis przypadku. MIĘDZYNARODOWY SALON STOMATOLOGICZNY SALDENT 2003 – V KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA, Poznań, 20-22. 03. 2003, opublikowane streszczenie
 3. Zabiegi implantacji przeprowadzane bezpośrednio po ekstrakcji zębów. IV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII JAMY USTNEJ I CHIRURGII SZCZĘKOWO –TWARZOWEJ, Białystok, 22-24.05.2003.
 4. Zagadnienie bioresorpcji ksenogenicznego substytutu kostnego Bio-oss w ubytkach kostnych. IV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII JAMY USTNEJ I CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, Białystok, 22-24.05.2003.
 5. Zastosowanie biomateriałów w zabiegach z zakresu chirurgii stomatologicznej na podstawie przypadków własnych. IV KONGRES POLSKIEGO TOWARZYSTWA CHIRURGII JAMY USTNEJ I CHIRURGII SZCZĘKOWO-TWARZOWEJ, Białystok, 22-24.05.2003.
 6. Reinerwacja i rewaskularyzacja miazgi zęba po zabiegu autotransplantacji. VIII TORUŃSKA KONFERENCJA STOMATOLOGICZNA EXPODENT, Toruń, 8-9. 11. 2002
 7. Hodowla fibroblastów ozębnej zębów ludzkich przechowywanych w Banku Tkanek- badania własne in vitro. VIII TORUŃSKA KONFERENCJA STOMATOLOGICZNA EXPODENT, Toruń, 8-9. 11. 2002
 8. Implanty natychmiastowe. VIII TORUŃSKA KONFERENCJA STOMATOLOGICZNA EXPODENT, Toruń, 8-9. 11. 2002
 9. Zastosowanie metody dwuetapowej autotransplantacji zębów. MIĘDZYNARODOWY SALON STOMATOLOGICZNY SALDENT 2003 – V KONFERENCJA NAUKOWO – SZKOLENIOWA, Poznań, 20-22. 03. 2003, opublikowane streszczenie.
 10. Przechowywanie zębów ludzkich w Banku Tkanek celem odroczonej autotransplantacji. POSIEDZENIE NAUKOWO-SZKOLENIOWEJ K. S ORTOPEDII SZCZĘKOWEJ PTS o / Katowice, 11.1999,
 


Galeria zdjęć
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne
foto główne