Pełna rekonstrukcja, pełna ceramika – mosty na zębach i implantach, nowy zgryz
Pełna rekonstrukcja, pełna ceramika – mosty na zębach i implantach, nowy zgryz

Nieszczelne stare mosty i korony, częściowo zniszczone filary protetyczne, obniżona wysokość zgryzu i nieprawidłowa płaszczyzna zgryzu. Zdjęto stare mosty, skorygowano wysokość zgryzu, założono implanty i wykonano pełne uzupełnienia koronami i mostami pełnoceramicznymi w szczęce i żuchwie. 

No posts were found for provided query parameters.