6 koron pełnoceramicznych


foto główne 6 koron pełnoceramicznych
  • Zniszczone zęby przednie górne,
  • wada szkliwa, przebarwienia,
  • higienizacja, leczenie zachowawcze,
  • 6 koron pełnoceramicznych w odcinku przednim w szczęce.

Zobacz metamorfozy z zakresu chirurgii plastycznej