Rekonstrukcja uzębienia w szczęce


foto główne rekonstrukcja uzębienia w szczęce
  • Wymiana starego mostu,
  • korony pełnoceramiczne w szczęce na zębach własnych.

Zobacz metamorfozy z zakresu chirurgii plastycznej