Już w styczniu przyszłego roku startują w Katowicach pierwsze szkolenia dla lekarzy stomatologów w ramach utworzonego w naszej klinice Duda Clinic College of Dental Medicine. Szkolenia obejmują zarówno nabycie wiedzy teoretycznej, jak i umiejętności praktycznych. Placówka szkolić będzie lekarzy implantologów, implantoprotetyków i periodontologów, zgodnie ze standardami ICOI (International Congress of Oral Implantologist) przygotowując ich do zdawania egzaminów umiejętności Fellowship i Diplomate. Ponadto jednym z głównych zadań Duda Clinic College of Dental Medicine jest upowszechnienie egzaminów Mastership dla lekarzy i techników dentystycznych w Polsce. – Chcemy, by jak najwięcej polskich lekarzy mogło nabyć umiejętności na międzynarodowym poziomie – mówi dr n. med. Mariusz Duda, prezydent Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, fundator Duda Clinic College of Dental Medicine. Główne kierunki kształcenia od początku 2013 roku skupiać się będą na implantologii i implantoprotetyce. Oprócz tego w College of Dental Medicine przygotowano również kompleksowy program w zakresie protetyki konwencjonalnej. Szkolenia będą prowadzone w trzech różnych stukturach: curriculum, continuum i modułów kompetencyjnych.

A tymczasem już w tą niedzielę (2 grudnia), w Duda Clinic College of Dental Medicine odbędzie się Dzień Otwarty dla lekarzy i studentów zainteresowanych podjęciem kształcenia w naszej placówce. Dla uczestników przygotowano interesujące wykłady z zakresu nowoczesnych technik w leczeniu protetycznym i implantologicznym czy kształcenia ustawicznego lekarzy. Ponadto w gabinetach będą się odbywały równolegle aż 4 zajęcia warsztatowe poświęcone kompleksowemu planowaniu leczenia, bezbolesnemu znieczuleniu, cyfrowym wyciskom i cyfrowym rozwiązaniom dostępnym w laboratorium protetycznym.