Dr n. med. Mariusz Duda został ponownie wybrany na wiceprezydenta ICOI na Polskę (International Congress of Oral Implantologists) – międzynarodowego stowarzyszenia implantologicznego zrzeszającego aż 59 organizacji naukowych z całego świata. Dr Duda stoi na czele ICOI w naszym kraju już od 2000 roku, swoją funkcję będzie sprawował przez kolejne 2 lata, bowiem tyle trwa kadencja.

- Cieszę się, że spotkało mnie takie wyróżnienie, zwłaszcza przed jubileuszowym, 40 kongresem ICOI, które w tym roku odbywa się w Orlando na Florydzie. To dla mnie dowód, że kierunek obranych przeze mnie działań stowarzyszenia - zwłaszcza w dziedzinie edukacji - jest właściwy i stanowi bodziec do dalszego rozwijania się polskich lekarzy na polu implantologii stomatologicznej – mówi dr Mariusz Duda.

Dr n. med. Mariusz Duda jest uznanym stomatologiem, specjalistą w dziedzinie implantologii i chirurgii stomatologicznej. Działa aktywnie na forum międzynarodowych stowarzyszeń implantologicznych, jest współzałożycielem i aktualnym prezydentem Polskiego Stowarzyszenia Implantologicznego, a także wiceprezydentem DGOI - Deutsche Gesellschaft für Orale Implantologie na Polskę.

Między innymi z jego inicjatywy w 2003 r. powstało Polskie Stowarzyszenie Implantologiczne, którego prezydentem jest od roku 2007 aż do dziś. Ponadto dr Duda jest międzynarodowym egzaminatorem z zakresu implantologii stomatologicznej i uznanym wykładowcą. Na co dzień współpracuje z zagranicznymi ośrodkami naukowymi, m.in. z Uniwersytetem w Kolonii, Uniwersytetem we Frankfurcie nad Menem w Niemczech, czy z New York University College of Dentistry. Jest także redaktorem naczelnym czasopisma „Implantologia Stomatologiczna” i członkiem kolegium redakcyjnego czasopisma Implant Dentistry wydawanego w Stanach Zjednoczonych.