Duda Clinic znalazł się w elitarnym gronie Leading Implant Centers. Klinika jako jedna z 5 w Polsce dołączyła do międzynarodowej platformy zrzeszającej najlepszych specjalistów z dziedziny implantacji stomatologicznej. 
 
Leading Implant Centers jest portalem prezentującym tylko uznanych i wyróżnionych stomatologów. Mogą do niego dołączyć jedynie dyplomowani lekarze, z co najmniej 4-letnim stażem, mający na swoim koncie ponad 200 zabiegów implantacji. Platforma stanowi pewne źródło informacji zarówno dla samych lekarzy jak i pacjentów poszukujących specjalistów na najwyższym poziomie. Osoby zainteresowane leczeniem implantologicznym, na portalu mogą odnaleźć najlepsze ośrodki w kraju oraz za granicą. 
 
Obecnie portal zrzesza prawie 200 implantologów z 14 krajów. Głównym celem Leading Implant Centers jest zwiększenie tej liczby, do końca 2014 roku, do 500 ośrodków. W tak szacownym gronie znalazł się także właściciel Duda Clinic w Katowicach - dr Mariusz Duda. Dzięki swojemu wieloletniemu doświadczeniu oraz edukacji połączonej z ogromnymi umiejętnościami, proponuje on swoim pacjentom fachowe leczenie odpowiadające światowym standardom. Zdobywając uznanie międzynarodowego środowiska dr Mariusz Duda potwierdził swoją wiodącą pozycję w dziedzinie implantologii.