Jeśli po zakończonym leczeniu kanałowym dolegliwości nie ustępują, istnieje spore prawdopodobieństwo, że kanał nie został prawidłowo otwarty, oczyszczony, lub że lekarz endodonta nieprawidłowo zlokalizował źródło bólu. W takim przypadku konieczna jest kolejna wizyta w gabinecie endodontycznym.

Kiedy warto zdecydować się na zabieg?

Leczenie kanałowe to niezwykle skomplikowany zabieg, który wymaga wieloletniego doświadczenia w zakresie endodoncji oraz profesjonalnego zaplecza technicznego. W przypadku nieprawidłowego leczenia Pacjenci mogą odczuwać poważny dyskomfort. Konieczne jest wtedy powtórne przeprowadzenie zabiegu kanałowego, czyli reendo. Codzienne funkcjonowanie skutecznie mogą utrudniać zaniedbania związane z zabiegiem, czyli pozostawienie części materiału endodontycznego w zębie czy pominięcie trudno widocznych kanałów z powodu nieodpowiedniej diagnostyki. Przeprowadzenie powtórnego leczenia kanału może być jedyną alternatywą dla usunięcia uszkodzonego zęba.

Na czym polega powtórne leczenie kanałowe?

Ponowne leczenie kanałów zębowych to zabieg zawiły i wymagający sporych umiejętności endodontycznych. Endodonta musi zdiagnozować nieprawidłowości, będące efektem poprzedniego leczenia kanałowego i uwzględnić ewentualne komplikacje, wynikające z deformacji anatomicznych zęba. Powikłania mogą pojawić się nawet po prawidłowo przebiegającym leczeniu, w wyniku infekcji bakteryjnych. Po pomyślnie przeprowadzonym reendo Pacjent może funkcjonować bez uciążliwych dolegliwości przez długie lata. Oczyszczenie kanału następuje po lokalizacji i likwidacji przyczyny bólu, później odbywa się typowa procedura leczenia kanałowego.

Korzystając z usług ponownego leczenia kanałowego w Duda Clinic, Pacjenci otrzymują profesjonalną opiekę medyczną. Doświadczeni endodonci czuwają nad prawidłowym przebiegiem zabiegu reendo, począwszy od prawidłowej diagnostyki kanałowej, aż do momentu, w którym Pacjent z uczuciem ulgi opuszcza naszą placówkę. Pełny zakres usług znajdą państwo pod adresem https://dudaclinic.com/uslugi/endodoncja/reendo. Zabiegi są przeprowadzane w nowoczesnych gabinetach stomatologicznych przez najlepszych ekspertów z zakresu endodoncji.