Nowoczesne technologie

Nowoczesna technologia dla bezpieczeństwa Pacjenta

Duda Clinic zorganizowana jest zgodnie z wymogami standardów bezpieczeństwa i zarządzania zespołami ludzkimi w służbie zdrowia. Na potrzeby DUDA CLINIC stworzono szereg procedur dotyczących przede wszystkim leczenia implantologicznego i protetycznego. Każdy pacjent, u którego wykonujemy prace protetyczne lub prace protetyczne na implantach otrzymuje “paszport protetyczny” lub “paszport implantoprotetyczny” w którym określone są kwestie odpowiedzialności Duda Clinic za wykonane prace.

Dzięki nowoczesnemu wyposażeniu (rentgen panoramiczny, tomograf komputerowy 3D, radiowizjografia, mikroskop endodontyczny i zabiegowy, nowoczesne unity, kamery wewnątrzustne, piezosurgery czy wreszcie komputerowy CAD CAM) oraz zachowaniu szczegółowych procedur w czasie diagnostyki i terapii możemy pochwalić się wysokim odsetkiem powodzenia w leczeniu.