Tomografia komputerowa

Badanie to przeprowadzane jest w przypadku konieczności przeprowadzenia złożonej i szczegółowej diagnostyki. Tomografia daje możliwość trójwymiarowej rekonstrukcji szczęki i przestrzennego obrazowania, przez co znacznie zwiększa możliwości diagnostyczne.

Tomografię komputerową wykonuje standardowo m.in. przed zabiegiem wszczepienia implantów. Wykonanie badania przy użyciu tomografu ułatwia stomatologowi precyzyjne dokonanie pomiarów i zaplanowanie zabiegu. Dzięki badaniu tomograficznemu proces wszczepienia implantów skraca się, a implantolog może dokładnie dobrać rodzaj implantu, miejsce i sposób wszczepienia oraz zaplanować wszystkie etapy leczenia.


Wstecz