Reendo

Reendo to zabieg ponownego leczenia kanałowego. Leczenie endodontyczne może być utrudnione poprzez skomplikowaną budowę anatomiczną zębów, odkładaniem się załogów mineralnych lub nieprawidłowościami w pierwotnym leczeniu. W takich sytuacjach konieczne jest ponowne przeprowadzenie leczenia kanałowego czyli właśnie zabiegu Reendo.

Ponowne leczenie endodontyczne jest zabiegiem skomplikowanym, wymagającym najnowocześniejszego sprzętu i ogromnego doświadczenia leczenia.  Polega na usunięciu materiału, którym wypełnione są kanały, zlokalizowaniem źródła bólu, niewypełnionego kanału lub złamanego narzędzia. Dalsza procedura leczenia przypomina standardowe leczenie kanałowe.

Wskazania do przeprowadzenia REENDO

  • na zdjęciu rentgenowskim widoczne są nieprawidłowości w przebiegu wypełnienia kanałów korzeniowych,
  • przewlekłe dolegliwości bólowe,
  • zbyt wąsko opracowane kanały z nieopracowaną okolicą około wierzchołkową,
  • nie dopełnione lub nie wypełnione wcale kanały.Wstecz