Korony

Korony to stałe uzupełnienia protetyczne, które  stosuje się w przypadku znacznych uszkodzeń zębów, kiedy standardowe wypełnienie kompozytowe nie gwarantuje skutecznego uzupełnienia ubytków. W  leczeniu znacznych uszkodzeń korony porcelanowe odtwarzają górną, widoczną część zęba, z kolei  w przypadku leczenia implantologicznego –  zastępują koronę, podczas gdy funkcje korzenia pełni wszczepiony implant.

Wskazania do zastosowania koron ceramicznych

  • znaczne ubytki w naturalnej koronie zęba spowodowane próchnicą lub urazami mechanicznymi,
  • postępujące z wiekiem ścieranie się zębów skutkujące utratą elastyczności skóry i zmianami w owalu twarzy,
  • uzupełnienie naturalnej korony zębowej w leczeniu implantologicznym,
  • w leczeniu estetycznym korony zastępują trwale odbarwione lub zniekształcone zęby.

Etapy leczenia protetycznego  z zastosowaniem koron

W trakcie pierwszej wizyty stomatolog szlifuje naturalny ząb pacjenta znacznie zmniejszając jego rozmiar. Zeszlifowanie zęba jest konieczne, by stworzyć filar, do którego przyczepiona zostanie korona. Jeśli stomatolog stwierdza znaczny zakres uszkodzenia zęba, stosuje wzmacniający wkład koronowo-korzeniowy zespolony z korzeniem zęba. Po zeszlifowaniu stomatolog pobiera odciski filaru na którym osadzona zostanie korona, odciski zębów sąsiednich oraz zębów przeciwstawnych. Gotowe odciski są odsyłane do pracowni protetycznej, w której wykonana zostanie  korona właściwa,  tymczasem stomatolog wykonuje  koronę tymczasową, która pacjent nosi do momentu założenia korony stałej.

W trakcie drugiej wizyty stomatolog usuwa koronę tymczasową i upewnia się, czy kolor i kształt stałej korony odpowiadają kształtowi oszlifowanego filaru i zębów sąsiadujących. Następnie przytwierdza koronę specjalnym cementem.


Wstecz